Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei

Proiecte

Proiecte

FAR initiaza

CONSULTAREA PUBLICĂ “ACTUL EUROPEAN PRIVIND ACCESIBILITATEA”

“Legislatia viitoare trebuie să fie legată de standardele tehnice de accesibilitate europene, care vor fi stabilite de către organizațiile europene de standardizare în urma emiterii de mandate de standardizare de către Comisia Europeană.“
 • DREPTUL LA LIBERA CIRCULAȚIE
 • EVALUAREA ACCESIBILITAȚII
 • EFECTE DE ADOPTARE A STANDARDELOR UE COMUNE LA NIVEL DE ACCESIBILITATE
 • ACCESUL LA ANGAJARE IN MUNCA
 • ECHIPAMENT ADECVAT
 • ACCESUL LA INFORMAȚIE
 • GAMĂ LARGĂ DE SERVICII OFERITE
 • PERSONAL CALIFICAT
 • ACCESIBILITATE LA SUB-CONTRACTAREA DE SERVICII
 • SERVICII DE TRANSPORT
 • SERVICII DE SĂNĂTATE
 • SERVICII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE
 • SERVICII SOCIALE
 • SERVICII DE URGENȚĂ
 • SERVICII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE VIAȚA CULTURALĂ, RECREERE, AGREMENT ȘI SPORT
 • SERVICII DE TURISM
 • SERVICII BANCARE
 • SERVICII DE ASIGURARE
 • SERVICII LOCATIV-COMUNALE
 • SERVICII DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL